𝐏𝐇𝐀𝐒𝐄𝐒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐎𝐍


“𝙾𝚞𝚛 𝙼𝚘𝚘𝚗 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗'𝚝 𝚜𝚑𝚒𝚗𝚎, 𝚒𝚝 𝚛𝚎𝚏𝚕𝚎𝚌𝚝𝚜.”

Each phase of the Moon’s cycle has a unique visual characteristic and spiritual meaning.

🌑 𝐍𝐞𝐰 𝐌𝐨𝐨𝐧
The Moon is positioned between the Earth and Sun so it cannot be seen from Earth. This moon phase signifies new beginnings.
🌒 𝐖𝐚𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐨𝐨𝐧
‘Waxing’ means the Moon’s illumination is growing, and ‘Crescent’ means less than half of the Moon is illuminated. This moon phase signifies intention.
🌓 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐨𝐧
Exactly half of the Moon is illuminated and the other half is shadowed. This particular moon cycle signifies decision making.
🌔 𝐖𝐚𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐛𝐛𝐨𝐮𝐬 𝐌𝐨𝐨𝐧
‘Waxing’ means the Moon’s illumination is growing and ‘Gibbous’ means more than half of the Moon is illuminated. This moon phase signifies refinement.
🌕 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐌𝐨𝐨𝐧
The Sun illuminates the entire moon. This particular moon cycle signifies release and sealing of intention.
🌖 𝐖𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐛𝐛𝐨𝐮𝐬
‘Waning’ refers to the decreasing of the Moon’s illumination, and ‘Gibbous’ means more than half of the Moon illuminated. This moon phase signifies gratitude.
🌗 𝐓𝐡𝐢𝐫𝐝 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫
Exactly half of the Moon is illuminated and the other half is shadowed. We will see the opposite side than the First Quarter Moon. This moon phase signifies forgiveness.
🌘 𝐖𝐚𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐭
‘Waning’ refers to the shrinking of the Moon’s illumination, and ‘Crescent’ means less than half of the Moon is illuminated. This particular moon cycle signifies surrender.

Source: CollectiveCác Chu Kỳ Của Mặt Trăng

“Mặt Trăng không tỏa sáng, nó phản chiếu.”

Mỗi chu kỳ của Mặt Trăng có một đặc điểm và ý nghĩa riêng.

🌑 Trăng non
Mặt trăng nằm giữa Trái đất và Mặt trời nên không thể nhìn thấy được từ Trái đất. Giai đoạn này báo hiệu cho một sự khởi đầu mới, một chu kỳ mặt trăng bắt đầu.
🌒 Trăng lưỡi liềm
"Waxing" có nghĩa là độ chiếu sáng của Mặt trăng đang tăng lên và "Crescent" có nghĩa là ít hơn một nửa Mặt trăng được chiếu sáng. Sau khi nạp năng lượng dưới ánh trăng non, những dự định và mong muốn của bạn đã sẵn sàng được gieo trồng.
🌓 Trăng bán nguyệt đầu tháng
Chính xác một nửa Mặt trăng được chiếu sáng và nửa còn lại bị che khuất. Chu kỳ mặt trăng đặc biệt này là biểu tượng của việc đưa ra quyết định.
🌔 Trăng khuyết đầu tháng
"Waxing" có nghĩa là độ chiếu sáng của Mặt trăng được tăng lên và “Gibbous” là hơn một nửa của Mặt trăng được chiếu sáng. Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo cách chúng ta đã lên kế hoạch và giai đoạn này của mặt trăng sẽ giúp bạn nhận ra những gì bạn cần đánh giá lại, từ bỏ hoặc thay đổi hướng đi.
🌕 Trăng tròn
Mặt trời chiếu sáng toàn bộ mặt trăng. Harvest Moon, tên gọi của rằm tháng 9, là thời điểm mà người nông dân thu hoạch mùa màng. Giống như việc họ gặt hái được những hạt giống, bạn cũng sẽ gặt hái được những lợi ích từ những dự định của bạn.
🌖 Trăng khuyết cuối tháng
"Waning" đề cập đến sự giảm độ chiếu sáng của Mặt trăng và "Gibbous" có nghĩa là hơn một nửa Mặt trăng được chiếu sáng. Giai đoạn mặt trăng này tượng trưng cho lòng biết ơn.
🌗 Trăng bán nguyệt cuối tháng
Chính xác một nửa Mặt trăng được chiếu sáng và nửa còn lại bị che khuất. Giai đoạn mặt trăng này là biểu hiện của sự tha thứ. Dưới ánh trăng này, bạn sẽ trút bỏ được mọi mối hận thù và giải tỏa mọi giận dữ.
🌘 Trăng lưỡi liềm cuối tháng
Ít hơn một nửa của Mặt trăng được chiếu sáng. Chu kỳ mặt trăng đặc biệt này biểu thị sự đầu hàng. Hãy nghỉ ngơi, thư giãn và hồi phục sức khỏe để chuẩn bị cho một chu kỳ mặt trăng mới.

Nguồn: Sưu tầm