HOW TO CLEANSE YOUR CRYSTAL

Cách Thanh Tẩy Đá

Thanh tẩy đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng tích cực cho các tinh thể đá. Các cách thanh tẩy đá:

- Nước muối
Ngâm đá trong nước muối trong khoảng 1-24 giờ, sau đó rửa sạch. 

 

- Que xông thảo mộc
Đưa đá qua làn khói bốc lên của các loại thảo mộc thiêng liêng như cây xô thơm, cây tuyết tùng và hoa oải hương. 


- Muối khô
Cho muối biển / muối ăn vào nửa bát. Đặt đá trực tiếp vào muối trong 1-2 giờ rồi rửa sạch.


- Nước chảy
Giữ đá dưới một dòng nước như vòi nước hoặc sông, thác nước trong một vài phút.


- Rung động âm thanh
Chơi một âm thoa hoặc một tiếng chuông gần đá, để làm sạch tinh thể đá thông qua các rung động âm thanh nhẹ nhàng.

 

-

 

In order to maintain the positive energy for the crystals to work best, we should know how to purify them:

- Salt Water
Let your crystals soak in seawater or salt water for about 1-24 hours, then rinse.

- Smudg
Bring your rock through the rising smoke of sacred herbs like sage, cedar and lavender or incense.

- Dry Salt
Half of a bowl of sea salt / salt. Put your ice directly in the salt for 1-2 hours then rinse it off.

- Running Water
Keep your rock under a stream of water such as a river, waterfall or from the tap for a few minutes.

- Sound Vibrations
Play a treble or a bell near your crystals, to clean them through soothing acoustic vibrations.