Moon Meaning

The moon is a powerful symbol representing the influence of women and the rhythm of time.


The phases of the moon represent immortality, eternity and enlightenment.


It mediates the light of the sun and the darkness of the night, and thus often represents the realm between the conscious and the unconscious.


In astrology, the moon is a symbol of the soul, and in horoscopes it determines the subject's ability to reflect and adapt.


It also represents the stages of human life: the new moon represents infancy, the crescent moon represents youth and adolescence, the full moon represents maturity and pregnancy, and the waning moon represents the decline of life.


The moon affects us in many ways, from the tides it creates to the emotions we feel.

 

-

Ý Nghĩa của Mặt Trăng

Mặt trăng là biểu tượng quyền lực đại diện cho ảnh hưởng của phụ nữ, cho nhịp điệu của thời gian.


Các giai đoạn của mặt trăng tượng trưng cho sự bất tử, vĩnh hằng và sự giác ngộ.


Nó là trung gian giữa ánh sáng của mặt trời và bóng tối của ban đêm, và do đó thường đại diện cho cảnh giới giữa ý thức và vô thức.


Trong chiêm tinh học, mặt trăng là biểu tượng của linh hồn, và trong tử vi, nó quyết định khả năng phản xạ và thích ứng của chủ thể.


Nó cũng tượng trưng cho các giai cuộc đời của con người: trăng non là thời kỳ sơ sinh, trăng lưỡi liềm là tuổi trẻ và vị thành niên, trăng tròn là trưởng thành và mang thai, và trăng tàn tượng trưng cho sự suy tàn của cuộc sống.


Mặt trăng ảnh hưởng đến chúng ta theo nhiều cách, từ thủy triều mà nó tạo ra cho đến những cảm xúc mà chúng ta cảm nhận.