The Wonders of Nature

🌏  Hành tinh của chúng ta là một quả địa cầu khổng lồ được làm từ nhiều thành phần khác nhau. Đơn giản nhất trong số này là các nguyên tố, chẳng hạn như sắt và oxy.
Nếu các nguyên tố trộn lẫn để tạo thành một vật liệu rắn, nó được gọi là khoáng chất. Khi hai hoặc nhiều khoáng chất khác nhau kết hợp, chúng sẽ tạo ra đá.
Đôi khi chúng ta đào đá và khoáng chất từ lòng đất để chế tạo đồ vật, hoặc để cắt và đánh bóng thành những viên đá quý lấp lánh.

Nguồn: The Wonders of Nature - Ben Hoare

-

🌏  Our planet is a giant globe made from many different ingredients. The simplest of these are elements, such as iron and oxygen.
If elements mix to form a solid material, it is called a mineral. When two or more different minerals are combined together, they create rock.
Sometimes we dig up rocks and minerals from the ground to help us make things, or to be cut and polished into gleaming gemstones.

Source: The Wonders of Nature - Ben Hoare