What is your Moon Sign?

Nếu bạn đã biết Cung Mặt Trời của mình là gì, thì hãy cùng khám phá Cung Mặt Trăng nhé 🖤

(Source: https://pin.it/4odiaPa)

🌝🏹 Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong hồ sơ chiêm tinh của bạn là Cung mặt trăng, phản ánh khía cạnh cảm xúc, trực giác và ký ức của bạn 🔮 Nó cũng xác định cách bạn nuôi dưỡng và chăm sóc người khác, cũng như mối quan hệ của bạn với những người có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống của bạn. 💫 Vì vậy, để biết Cung mặt trăng của bạn là gì, hãy nhập ngày, giờ và địa điểm sinh của mình vào các trang web bên dưới.

 


 

🔮Các nhà triết học thời cổ đại cho rằng trạng thái tinh thần thay đổi là do ảnh hưởng của các chu kỳ Mặt Trăng.

.

🏹 Đó là một khái niệm đã được truyền lại qua văn học, với mặt trăng thường được sử dụng như một câu sáo ngữ để thể hiện niềm đam mê và cảm xúc chưa được thuần hóa, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi trong chiêm tinh học, Cung mặt trăng - dấu hiệu hoàng đạo mà mặt trăng di chuyển qua vào thời điểm chính xác ngày sinh của bạn - được sử dụng để giải thích cảm xúc của một người.

.

Bạn có thể lấy Biểu đồ Sinh theo Chiêm tinh học của mình từ đây:

→ Astro.com | http://bit.ly/30GrjDj

→ Cafe Astrology | http://bit.ly/2K9C0aK

→ Astro Theme | http://bit.ly/2Kc2E2Z

→ app: Co-Star | http://bit.ly/2K9C1vk

→ app: Sanctuary Astrology | https://apple.co/2K6tE3S

 

---

 

One of the most essential aspects of your astrological profile is your moon sign, which reflects your emotional side, feelings, intuition, and memories. It also determines how you nurture and care for others, as well as your relationship with the key maternal influences in your life. Knowing yours entails a deep understanding of your emotions and of yourself. So, to find out what your moon sign is, start by entering your birth date, time, and location.

Philosophers in ancient times attributed shifting mental states to the lunar cycle's changing phases.

It's a concept that's been passed down via literature, with the moon frequently being used as a cliche to represent untamed passion and emotion, especially in the case of women. It should come as no surprise, then, that in astrology, the moon sign — the zodiac sign through which the moon was transiting at the precise time of your birth — is used to interpret a person's emotions.

You can get your Astrology Birth Chart from here:
→ Astro.com | http://bit.ly/30GrjDj
→ Cafe Astrology | http://bit.ly/2K9C0aK
→ Astro Theme | http://bit.ly/2Kc2E2Z
→ app: Co-Star | http://bit.ly/2K9C1vk
→ app: Sanctuary Astrology | https://apple.co/2K6tE3S