Warranty Policy

Chính Sách Bảo Hành:


- Bảo hành làm sạch, đánh bóng và chỉnh sửa size sản phẩm miễn phí vô thời hạn và có tính phí cho các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.


- Đối với các trường hợp đứt, hư khoá, rơi hạt... nhận bảo hành MIỄN PHÍ 1 lần / 1 sản phẩm trong vòng một tháng kể từ ngày mua với điều kiện phiếu bảo hành còn nguyên vẹn.

-

- Cleaning, polishing and resizing products for free and surcharge for other services requested by customers.


- If the product is broken or damaged ... get a FREE warranty 1 time / 1 product within a month from the date of purchase with the warranty card must be intact.